E. E. Viollet Le Duc – 19. Yüzyılda Gotik Üslup Üzerine

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc 19. yüzyılda Rasyonalizmi temel alan kuramsal yazılarıyla modern mimarlığa giden yolu açmıştır.
Bu derlemeye de adını veren 19. Yüzyılda Gotik Üslup Üzerine adlı yazısı Güzel Sanatlar Akademisi ile yaptığı ünlü bir tartışmadır. Mimarlık Ve Üslup başlıklı bölüm, Viollet-le-Duc’un en kapsamlı ça¬lışması olan Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle içindeki Üslup maddesinin tamamıdır. Genç yaşından beri sık sık uzun seyahatlere çıkan mimarın, yaşamı boyunca yaptığı ya-zışmalardan bir seçkiyi de Mektuplar başlığı altında biraraya getirdik.
“Çağımızda, Gotik denilen üslupta bir kilise inşa edilebilir mi, yani Ortaçağ’da, o çağın gerekleri ve inançları çerçevesinde anlam taşıyan bir kilise kopya edilebilir mi?”
“Ne kadar çabalarsanız çabalayın, bu halk bir Roma bazilikasında de¬ğil de, bir Gotik kilisede daha iyi evlendiğine, daha iyi vaftiz edildi¬ğine inanacaktır hep.”
“…çağımızda, çoğu pek önemli sanat eserinin eksik olan niteliği üs¬luptur. Üslubun yerini tarz alır; öyle ki çoklukla, hatta sanatçılar ara¬sında bile tarz, üslup sanılır.”
“Her zamanki gibi sevimli bir insansınız, ama müze müdürüsünüz, dolayısıyla da doğuştan soyguncusunuz: Anıtları yağmalar, alçak-ka¬bartmaları yerlerinden sökersiniz; nihayetinde, size beslediğim hür¬met ve dostluk dışında, konumunuzun niteliklerine ve kusurlarına sahipsiniz.”

Ek bilgi

Konu

Mimarlık

Yazar

E. E. Viollet Le Duc

Çevirmen

Alp Tümertekin

Sayfa Sayısı

136

Ebat

13,5 x 21

ISBN

978-605-84955-9-3