Camillo Boito - Korumak Mı, Restore Etmek Mi 2. Baskısı çok yakında! YENİ HEIDEGGER VE İKÂMET ETME MESELESİ Yeni kitabımız çıktı. "Mimarlık Üzerine" adlı kitabımızın yeni baskısı çıktı! Leon Battista Alberti - "Resim Üzerine ve Heykel Üzerine" adlı kitabımızın 2. Baskısı çıktı! > İncele < Manuel Knoll'un "Friedrich Nietzsche: Perspektivizmden Üst-İnsana. Beş Makale." adlı kitabı Garuda Yayıncılık'tan çıktı. YENi! (Şubat 2022) > İncele < YENİ (Ocak 2022) Bu kitabın ilk bölümünde geliştirilen mimarlıkta Rasyonalizm eleştirisi, kent ve mimarlık konusundaki bütün basiteştirici görüşlerin ötesine geçmeyi sağlar. Günümüzde mimarlık kent olmadan, kent de sakinleri olmadan düşünülemez.İkinci bölümde ise Louis Kahn, Luis Barragan, Henri Gaudin, Vittorio Gregotti, John Hejduk, Peter Eisenman, Bernard Tchumi, Christan de Partzamparc, Renzo Piano tarafından yapılan çalışmalar karmaşıklık düşüncesinin mimarlıkta nasıl biçimlendiğini örnekler. 17. yüzyıldan devralınan Rasyonalizmin tartışıldığı, suçlandığı ve fazla basitleştiri sayıldığı günümüzde çeşitli disiplinler ortaya yeni bir düşünce biçimi çıkardı.Gerçeğin karmaşıklığını mimarlık nasıl ele alıyor? Alain Farel Mimarlığı hala verimli bir bilmece sayanlara.Mimar Alain FAREL, Ecole d'Architecture de Paris-Val-de- Seine öğretim görevlisidir. MİMARLIK VE KARMAŞIKLIK İncele Restorasyon Kitaplığımız Genişliyor Kentbilim ve Kentsel Yaşam Kitaplığımız

Kitaplarımız